Jerzy Skąpski

artysta malarz, grafik i projektant witraży

Urodził się 18 sierpnia 1933 r. w Hebdowie pod Krakowem, zmarł 17 maja 2020 r. w Krakowie.

Życiorys

Ojciec Jerzego, Antoni Skąpski był ziemianinem, administrującym hebdowskim majątkiem Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego. Majątek składał się z dawnych zabudowań klasztornych norbertanów, którzy osiedlili się w Hebdowie w I poł. XII wieku. Opactwo jest drugim – po tynieckim – najstarszym założeniem klasztornym w Małopolsce. W hebdowskim klasztorze znajdowała się niegdyś jedna z najbogatszych bibliotek zakonnych w Polsce. W 1819 r. opactwo zostało skasowane przez zaborców rosyjskich. Ponorbertański zespół kościelno-klasztorny usytuowany jest na wzgórzu, w malowniczym zakolu Wisły niedaleko Nowego Brzeska. Skąpscy mieszkali w Hebdowie do 1945 r. Dzieciństwo spędzone w Hebdowie, kolorystyka i krajobrazy ziemi proszowskiej, stały się na całe życie inspiracją dla twórczości i wrażliwości artystycznej Jerzego Skąpskiego.

 

 

Po II wojnie światowej, rodzina osiadła w Krakowie, gdzie Jerzy był uczniem Gimnazjum Bartłomieja Nowodworskiego.  W latach 1952–1958 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u profesora Emila Krchy, Macieja Makarewicza, Ludwika Gardowskiego, w którego pracowni drzeworytu uzyskał dyplom, a także u Adama Stalony-Dobrzańskiego, który wprowadził go w witraż monumentalny. W roku 1958 wstąpił do Związku Polskich Artystów Plastyków.

 

 

W latach 1962–1996 związał się z redakcją „Tygodnika Powszechnego” jako redaktor techniczny, następnie graficzny. W 1974 r. odbył studia nad mozaiką, jako stypendysta Centro Incontri e Studi Europei w Rzymie.

 

 

Od 1994 r. był członkiem Zakonu Rycerskiego Świętego Łazarza z Jerozolimy.

O Artyście

Jerzy Skąpski nazywany jest polskim Chagallem oraz Mehofferem naszych czasów.

 

Prace Jerzego Skąpskiego znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum w Lublinie, Éditions du Dialogue w Paryżu, Johnson’s Collection w Chicago, klasztorze ss. Klarysek w Kevelaer, kościele w Mangula (Zimbabwe), Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, Białym Domu w Waszyngtonie oraz w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie.

 

Wśród jego prac plastycznych znalazł się także projekt herbu arcybiskupiego Karola Wojtyły, który z czasem stał się podstawą herbu papieskiego Jana Pawła II.

 

Jerzy Skąpski jest autorem licznych witraży, w tym sakralnych witraży monumentalnych (łącznie ponad 800 sztuk). Umiejscawia się go pośród artystów realizujących największe przeszklenia w Europie. Współpracował z krakowską pracownią witraży Macieja Szwagierczaka – TESTOR.

 

Jerzy Skąpski był żonaty z artystką Marią Roga-Skąpską (1932-1984), z którą ma synów Łukasza (ur. 1958) oraz Pawła (1962-1996). Część witraży Jerzy z Marią wykonali wspólnie. Od roku 1988 r. jego żoną była Agnieszka Skąpska, z którą ma Helenę (ur. 1989) i Antoniego (ur. 1991).

fot. Maciej Plewiński, 2019