Wybrane Prace

Galeria przedstawia wybrane prace spośród licznych dzieł i realizacji. Jerzy Skąpski jest autorem witraży w około pięćdziesięciu obiektach sakralnych i świeckich, na co składa się około osiemset okien. Zbiór malarski obejmuje ponad trzysta dzieł wykonanych w różnych technikach.